Spirel AB har ingått avtal med den kända brittiska leverantören Kimal om att distribuera kundanpassade procedurset på den svenska marknaden. ”Kimal är ett företag med en inriktning som passar Spirel väldigt bra”, säger Peter Cnattingius, VD i Spirel. ”Bland annat är man stora inom dialysområdet, vilket hittills varit Spirels största affärsområde, och det gör samarbetet enklare. Vi förstår varandra”, fortsätter han.

Procedurset används också inom dialys, men det finns hundratals tillämpningsområden, inte minst inom olika discipliner inom kirurgi. Spirel kommer att arbeta brett, men med ett speciellt fokus på kardiologi, radiologi och laparaskopi.