Citra-Lock™ – Kateterlås

En trygg och säker metod att skydda patienten

Citra-Lock™, baserat på Trinatriumcitrat, är ett säkert och effektivt kateterlås avsett för alla typer av katetrar.

Citra-Lock™ är ett antikoagulantium som har baktericid effekt och som dessutom reducerar biofilm – allt i en och samma produkt.

  • Minskar kateterrelaterade infektioner
  • Motverkar blodkoagulering, ”clotting”
  • Motverkar uppkomst av biofilm i katetern

citra-lock-01

Bäst dokumenterad

Det är också marknadens bäst dokumenterade kateterlås och rekommenderas av European Renal Best Practice Guidelines (ERBP) och av American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology (ASDIN).

”The clinical advantages offered by citrate have been confirmed in at least two meta-analyses Over time, progressively lower concentrations of citrate have been applied (from 46.7% to 4%) with still significantly better results, even in the latter case, than those obtained with heparin locks”1

1. Vanholder et al, Diagnosis, prevention and treatment of haemodialysis catheter-related blood stream infections (CRBSI), a position statement of European Renal Best Practice (ERBP). NDTplus June 2010

Med Citra-Lock™ skyddar du katetern och patienten på bästa sätt, du kan välja på följande varianter:

Kateterlås även i spruta (4%, 30% och 46,7%)

syringes

 

Ladda hem broschyr:

Citra Lock

Artikelnummer produkt koncentration volym typ
24060201 Citra-Lock™ 4% 5 ml ampull
24060203 Citra-Lock™ 30% 5 ml ampull
24060202 Citra-Lock™ 46,7% 5 ml ampull
24060204 Citra-Lock™ 4% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060205 Citra-Lock™ 30% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060206 Citra-Lock™ 46,7% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060300 Citra-Lock™ 4% 5 ml i 10 ml förfylld spruta