Citra-Valve™ T – Säkerhetskoppling

En trygg och säker metod att skydda patienten

Citra-Valve™ är en säkerhetskoppling och anslutningsport, helt utan nålar för hemodialys och centrala venkateterar. Passar alla sorters katetrar och ger tillsammans med Citra-Lock™ ett
mycket starkt antibakteriellt skydd.

Citra-Valve™ är säker och kostnadsbesparande och garanterar en effektiv flödeshastighet under hela dialysbehandlingen.

Dokumentation

citra-valve-t

Ladda hem broschyr:

Citra Valve T