Om oss

En modern sjukvård

Ökade krav inom sjukvården ökar även kraven på produkter och lösningar. Spirel erbjuder smartare förbrukningsmaterial och lösningar som förenklar för vårdpersonal att utföra sitt arbete. Framförallt höjer våra produkter säkerheten för patienterna i samband med kirurgiska ingrepp och vård av kroniskt sjuka.

Vi tar innovationer till den nordiska sjukvården

Vi tar innovationer till den nordiska marknaden: Vi samarbetar med nytänkande företag som delar våra värderingar om hög servicegrad, hållbarhet och ett hälsoekonomiskt perspektiv inom vården.

Vi är ett ungt företag med lång erfarenhet. Tillsammans med ledande partners arbetar vi för att samla den bästa kompetensen för nytänkande lösningar kring vårdens material och utrustning på ett ställe.

Vi vill vara en pålitlig och engagerad partner som ger kontinuerlig energi till utveckling av en effektivare vård.  Därför är engelskans SPIRIT och RELIABLE inspirationen bakom vårt namn.

Peter Cnattingius - Spirel

peter.cnattingius(at)spirel.se

+46 702 141556

Dan Hellström - Spirel

dan.hellstrom(at)spirel.se

+46 72 716 0690