Välj en sida

Citra-Lock™, baserat på Trinatriumcitrat, är ett säkert och effektivt kateterlås avsett för alla typer av katetrar. Citra-Lock™ är ett antikoagulantia som har baktericid effekt och dessutom reducerar biofilm – allt i en och samma produkt.

Mozaïk®  har en häfta på undersidan, som reducerar instickshålet och leder blodet mot den mikroperforerade filmen.
Mikroporerna medverkar till att blodflödet väsentligt reduceras och enkelt kan absorberas i kompressen.
Erytrocyter samlas och fastnar i mikroporerna och på skyndar koagulering. 

TEGO™ är en säkerhetskoppling och anslutningsport, helt utan nålar för hemodialys och centrala venkateterar. Passar alla sorters katetrar och ger tillsammans med Citra-Lock™ ett
mycket starkt antibakteriellt skydd.

VND100 är ett system som övervakar veninstickstället och larmar vid blod-läckage genom att känna av blodets färg. Detta förhindrar falsklarm vid tex. svettning. Larm ges som ljud- och ljussignal.

Citra-Lock XS

  • Seldinger introduktion.

  • Förhindrar vaskulär stenos, på grund av mjukt material.

  • Biokompatibelt material.

  • Inga sidohål.

  • Patientvänlig böjda förlängningar

WoundClot är en avancerad hemostatika som i detta utförande är speciellt anpassad för hemodialys och hantering av blödning från instickstället för dialysnålar.