Produktförteckning

Artikel nr produkt konc. volym typ
24060201 Citra-Lock™ 4% 5 ml ampull
24060203 Citra-Lock™ 30% 5 ml ampull
24060202 Citra-Lock™ 46,7% 5 ml ampull
24060204 Citra-Lock™ S Twin Pack 4% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060205 Citra-Lock™ S Twin Pack 30% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060206 Citra-Lock™ S Twin Pack 46,7% 2×2,5 ml förfyllda sprutor
24060300 Citra-Lock™ S Single Pack 4% 5 ml i 10 ml förfylld spruta
24060890 Citra-Valve T,injektions- och säkerhetsventil, twin-pack
23060101 Dual-Cap, descinficerande propp, Isopropylalkohol 70%
38060102 WOUNDCLOT (2X) 5X5CM TWINPACK. Avancerad Hemostatika.
10713060 VND100 Module, läckage-varnare
10712900 VND100 Sensor
10712800 VND100 Patch
26060301 Victoria Soft ST DL HD, korttidskateter med böjda skänklar, 14 FR, 17 cm
26060303 Victoria Soft ST DL HD, korttidskateter med böjda skänklar, 14 FR, 20 cm
26060305 Victoria Soft ST DL HD, korttidskateter med böjda skänklar, 14 FR, 25 cm
26060304 Victoria Soft ST DL HD, korttidskateter med raka skänklar, 14 FR, 30 cm
26060410 Citra-XS Superior, långtidskateter retrograd, shot gun tip, 14 FR, 28 cm
26060411 Citra-XS Superior, långtidskateter retrograd, shot gun tip, 14 FR, 28 cm
26060401 Citra-XS Nile, långtidskateter retrograd, split tip, 14 FR, 28 cm
26060402 Citra-XS Nile, långtidskateter retrograd, split tip, 14 FR, 32 cm
26060920 Citra-XS Micro Introducer Set