VND100 – Vennålslarm

Ett system som övervakar veninstickstället och larmar vid blod-läckage genom att känna av blodets färg. Detta förhindrar falsklarm vid tex. svettning. Larm ges som ljud- och ljussignal.

Vennålsdislokation kan vara en allvarlig händelse med snabb blodförlust som följd. Systemet för vennålsövervakning VND100 SENSOR SYSTEM, som reagerar på blodets färg, är ett effektivt sätt att säkra mot följderna av ett stort läckage. Inte bara hos hem- och egenvårdspatienter, men också särskilt utsatta patienter på klinik. 

Produkten leveras i tre delar. En patientoberoende enhet och lös sensor, som är valbart patientoberoende. Förbrukningsmaterial är plåster med indikator.